Partnerzy

Projekt „Open Code Transfer” realizowany jest w partnerstwie 3 podmiotów: Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Eidgenossische Technische Hochschule Zurich oraz Pammco Sp. z o.o.

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, powstała w 2009 roku jako organizacja promująca rozwój nowoczesnych technologii w Wielkopolsce, angażując grupę kilkudziesięciu młodych pasjonatów i wolontariuszy. Jednym z podstawowych założeń było umożliwienie dostępu do wiedzy i infrastruktury zarówno mieszkańców aglomeracji poznańskiej jak i mieszkańców mniejszych miejscowości, poprzez zaangażowanie lokalnych samorządów oraz współpracę z lokalnym biznesem. Fundacja w powodzeniem pozyskuje środki unijne na swoją działalność. Od 2010 roku poszerzyło się grono ekspertów z doświadczeniem w obszarze badań i rozwoju co zaowocowało powstaniem kolejnych udanych projektów – m.in. właśnie Open Code Transfer.

Więcej: www.frnt.pl

Kluczowym partnerem proj. jest ETH Zurich (Eidgenossische Technische Hochschule Zurich) – jeden z wiodących uniwersytetów  w Europie – 4. miejsce wg Academic Ranking of World Universities i Times Higher Education. Partnerem komponentu ponadnarodowego będzie Dep. Technologii Zarządzania i Gospodarki ETH kierowany przez prof. E. Fleischa, który wspólnie z sześcioma lab. badawczymi wiodących uczelni na świecie (m.in. amerykańskim MIT, Cambridge czy japońskim Uniwersytetem w Keio) tworzy sieć naukową Auto-ID Labs. Projekty badawcze prowadzone w ramach Auto-ID Labs przez należące do ETH Laboratorium Technologii Mobilnych i Przetwarzania Rozpowszechnionego, dotyczą m.in. rozwoju innowacyjnych technologii identyfikacji i kodowania oraz ich zastosowań w budowie „Internetu Obiektów”.
Proj. Open Code Transfer jest realizowany również w partnerstwie z firmą IT Pammco Sp. z o.o.-zajmującą się projektowaniem, wdrażaniem i świadczeniem usług z zakresu identyfikacji produktów w oparciu o kody kreskowe oraz usługami elektronicznymi typu SaaS i aplikacjami mobilnymi. Misją Pammco jest popularyzacja wykorzystania baz  danych kodowanych produktów.

Więcej: www.pammco.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.