Kick-Off projektu

Kick-Off projektu – po długich przygotowaniach organizacyjnych i uruchomieniu biura projektu przy ul. Garbary 51/5 wspólnie z ETH Zurich, firmą Pammco eksperci i współpracownicy Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii wspólnie zebrali się na spotkaniu otwierającym projekt. Open Code Transfer to ambitny projekt zmierzający do opracowania modelu transferu wiedzy z wielkopolskich uczelni i wykorzystania w tym celu  narzędzi informatycznych.

Opublikowano Aktualności | Komentarze są wyłączone