Model

Model Open Code Transfer - publikacja końcowa

Pobierz plik PDF zawierający model Open Code Transfer.

Dowiedz się więcej z publikacji Open Code Transfer tutaj.

Model OCeT rozumiany jest jako uporządkowany zbiór elementów niezbędnych do realizacjisprawnego procesu transferu technologii oraz zestaw procedur wskazujących możliwe kierunkikomercjalizacji wypracowanych rozwiązań.
Sam model to zestaw rozwiązań organizacyjnych, procedur i praktyk takich elementów jak:

 

  • uczelniane CTT (centrum transferu technologii),
  • regulamin zarządzania własnością intelektualną,
  • aplikacja umożliwiająca sprawdzenie własnego pomysłu przez uczelniane centrum transferu technologii
  • relacje biznesowe (baza kontaktów) w ramach ekosystemu biznesowego

Model wskazuje ogólne procedury i dobre praktyki, które mogą być dostosowywane przezjednostki zainteresowane transferem technologii. Jest niejako drogowskazem obrazującym możliweindywidualne ścieżki transferu.
Opisany model był przedmiotem dyskusji w wybranych jednostkach badawczych w Wielkopolsce.Wstępną wersją modelu możnesz znaleźć tutaj.
Publikacja jest inspiracją i punktem odniesienia bowiem prezentuje doskonale sprawdzający się weuropejskich warunkach system szwajcarski funkcjonujący w ETH Zurich. Zawiera również różnemodele regulaminów zarządzania własnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem spółekpracowniczych typu Spin-Off, gdzie uczelnia nie posiada bezpośrednio udziałów, ale daje szansępracownikom naukowym na osiągnięcie sukcesu rynkowego poprzez sprzedaż licencji na daną technologię.
Warto również zwrócić uwagę na prezentowane nowe instytucje w kontekście zmian przepisów, tj. spółka celowa ds. komercjalizacji i analiza uwarunkowań jej tworzenia oraz nowej roli centrówtransferu technologii.

 

 

Pierwsza wersja modelu do pobrania pod tym adresem:

Pobierz plik PDF zawierający pierwszą wersję modelu Open Code Transfer.

Możliwość komentowania jest wyłączona.