Eksperci

Efektywna diagnoza sytuacji i zbadanie indywidualnych uwarunkowań transferu głównych wielkopolskich ośrodków wymagać będzie zaangażowanie szerokiego spektrum ekspertów (przewidziano udział ok. 30 ekspertów) w transferze technologii: twórców, uczelni i jednostek naukowych, inkubatorów, klastrów, przedstawicielstw biznesowych i samorządów oraz firm bezpośrednio zainteresowanych wdrożeniami innowacji.

 

Eksperci pracują w 3 zespołąch (kreacja, inkubacja i akceleracja), których celem będzie zdiagnozowanie głównych problemów i zdefiniowanie optymalnych ścieżek komercjalizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.